Podmínky pro schválení úvěrových produktů se každým rokem zpřísňují a řada žadatelů tak odchází s nepořízenou. Může za to primárně zákon o spotřebitelském úvěru, jehož podmínky spravuje Česká národní banka. I když je na trhu v současné době přebytek likvidity a banky se doslova předhání o každého nového klienta, přibývá i počet zamítnutých žádostí. Česká národní banka dále ukládá bankovním institucím důkladnou lustraci každého žadatele, pokud by tak neučinily, mohlo by to pro ně mít nedozírné následky. Dlužník by mohl celou smlouvu napadnout pro její neplatnost a nadále by splácel úvěr bez úroků a dle svých finančních možností. Dosud zaplacené úroky by se mu vrátily nazpět. Za zamítnutým úvěrem je tak zapotřebí hledat spíše složitou legislativu než neochotu bank půjčovat.

stisk ruky

Jak ale postupovat, když banka úvěr zamítne a my finance potřebujeme? I z tohoto důvodů stále více žadatelů vsází na nebankovní instituce, které jsou v některých ohledech přeci jenom benevolentnější. Problémový žadatelé, kteří se v minulosti ocitli v situaci, kdy nebyli schopni dostát svým závazkům, s největší pravděpodobností kritériím úvěrových produktů nevyhoví. Hypotéka pro dlužníky Nebankovnihypoteky je tak jedním z řešení, jak utéct před problémovou minulostí.

štos bankovek

Dalším pádným důvodem pro zamítnutí ze strany bank je i nedostatečný nebo nedoložený příjem. Pravidelný měsíční příjem totiž patří mezi základní kritéria většiny bank. Je to pochopitelné, pokud chcete úvěr, musíte ho mít i z čeho splatit. Banky do příjmů započítávají příjmy ze zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti nebo třeba z pronájmu nemovitosti. Nejrůznější dávky sociální pomoci však akceptovány nejsou a povětšinou je banky neshledávají za plnohodnotnou formu příjmu. I zde mohou pomoci právě nebankovní společnosti se svými méně přísnými pravidly pro schválení úvěrů.

Categories: Ekonomika