Hypoteční úvěr na bydlení je produktem řady bank a asi není zapotřebí ho nijak dlouze představovat. V současné době si o něj může zažádat každý, kdo splní zákonem dané podmínky. I přesto se však může stát, že nakonec na hypotéku přeci jenom nedosáhne. Diskvalifikačních faktorů je celá řada, pojďme si představit alespoň ty nejčastější.

Věk

Minimální věková hranice, kdy je možné žádat o úvěr je v České republice plnoletost – 18 let. Ta nejvyšší už zákonem nijak blíže specifikovaná není a liší se tedy banku od banky. Řada bank se ale řídí jistým doporučením České národní banky, která stanovuje nejvyšší věkovou hranici, do které má být úvěr zcela splacen. Ta se v současné době pohybuje kolem 65 let.

růst peněz

Pokud chcete mít na splácení relativně dlouhou dobu a nastavit si tak co možná nejnižší splátky, je ideální sjednat hypoteční úvěr do 35 let života. Hypotéka je totiž v současné době možné získat maximálně na 30 let. V případě, kdy si zažádáte mezi 28 až 35 rokem života, máte největší šanci na získání úvěru. Později už na vás mohou bankovní společnosti pohlížet jako na rizikového žadatele. Zkrátka banky ohledně věku mají jasno.

Pravidelný měsíční příjem

Další z faktorů, který je zapotřebí splnit v případě žádosti o úvěr je pravidelný měsíční příjem. Ten musí být doložen za pomoci pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Některé bankovní i nebankovní instituce však mohou brát v potaz i pracovní smlouvu na dobu určitou. Takový úvěr však musí být splacen dříve, než dojde k vypršení pracovní smlouvy. Pokud se žadatel nachází ve zkušební nebo výpovědní lhůtě, s největší pravděpodobností dojde k zamítnutí žádosti o úvěr.

puzzle dům

Některé nebankovní společnosti však nabízí úvěrové produkty i pro tzv. rizikové žadatele. Slyšeli jste už například o americké hypotéce? Některé společnosti nevyžadují pravidelný příjem a dokonce jim nevadí ani záznam v registru dlužníků.

Categories: Ekonomika