Mnoho lidí se chce po dokončení střední školy přihlásit na tu vysokou. Zde však naráží na menší problém: jaký obor si vybrat? Jistě, v mnoha případech pokračují v tom, co již studovali, avšak pokud ukončili například gymnázium, pak mají cestu otevřenou všude. A výběr je dnes skutečně velký.

 

Jednou z možností je některý z humanitárních oborů. Tímto názvem jsou označovány takové, které v sobě nezahrnují žádné technické aspekty. Řadí se sem například kulturní antropologie, filozofie, genderová studia, ale i další.

 

univerzitní knihovna

 

Jelikož jejich absolventi samozřejmě nejsou určeni k tomu, aby šli něco vyrábět či vynalézat, považuje řada lidí tyto obory za zbytečné. Podle nich nám nemohou nic přinést, a jsou jen místem, kde daný člověk snadno získá titul, který je ve své podstatě bezcenný.

 

Zajímavé na tom však je, že tyto názory obvykle zastávají lidé, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je učiliště, či dokonce jen základní škola. A je celkem jasné, proč – tito lidé vidí svět poměrně prakticky. Jak něco nepřináší okamžitý viditelný užitek, je to zbytečné. A tak vidí i humanitární obory.

 

studentka vysoké školy

 

To však není tak docela pravda. Jejich absolventi nám totiž mohou pomoci porozumět ostatním lidem v míře, která doposud nebyla možná. Mohou nám říci, jak problematické skupiny lidí nejlépe začlenit do společnosti tak, aby to bylo výhodné pokud možno pro všechny strany. A to je v dnešním globalizovaném světě, kdy lidé cestují a stěhují se po celém světě, velmi důležité.

 

Také pomáhají bojovat s předsudky a ukazovat, že jsou zbytečné. Koneckonců, stačí se podívat, jak se zlepšilo například postavení LGBTQ komunity v našem světě. Samozřejmě, mohlo by to být lepší, a je potřeba na tom stále pracovat, avšak tito lidé již většinou nejsou ostraktizováni či dokonce zavíráni do ústavů či jiných zařízení jako duševně nemocní. A to je rozhodně pokrok.

 

Samozřejmě je pravdou, že technické obory jsou rozhodně velmi důležité. Avšak i ty humanitární mají svoje místo, a na jako takové by se na ně mělo hledět.

Categories: Vzdělání