1)Stále více se do popředí dostává asertivita


Jde o způsob komunikace, kdy jedinec upřímně (říká vše, co si myslí), otevřeně (řekne všem, co si myslí a je také připraven na kritiku na svou osobu) a přiměřeně (řekne všem, co si myslí, ale než to vyřkne, musí si uvědomit přesnost jeho slov a význam jeho tvrzení) vyjadřuje své pocity, názory, city a myšlenky.
komunikace studentů

2) Je dokázáno, že člověk komunikuje pouze dvěma způsoby


Asertivně a manipulativně (strachem, pocitem viny).
dvě ovce

3) Výhody asertivity jsou jednoznačné


 Pomáhá řešit konflikty a těžké životní situace, pomáhá zbavit se člověka přílišné sebekritičnosti a získat důvěru sebe sama, učí vyhrávat i prohrávat, učí řešit nepříjemné situace s nadhledem, pomáhá prosazovat člověku své názory, zabraňuje manipulovatelnému chování, učí svobodně rozhodovat bez pocitu viny, učí jednat s lidmi, kterých se bojí nebo kterých zahání do kouta, rozvíjí seberespekt, sebeúctu a sebevědomí, rozvíjí samostatnost rozhodování a uvažování.

4) Člověk, který se rozhodné být asertivní, by měl znát asertivní práva


Mimo jiné má právo říct „ne“.


Pokud se bude podle nich řídit a bude je přijímat od jiných, tyto práva ho uchrání před osobní manipulací a bude se cítit dobře.


Díky asertivitě se dokáže člověk prosadit bez nátlaku, může dosáhnout toho, co chce, může získat respekt i uznání na pracovišti, poradit si ve složitých společenských i osobních situacích, vyvarovat se konfliktům či se s nimi umět vyrovnat i vyjít se svým nadřízeným.

5) Asertivní lidé jsou úspěšní


protože jsou považováni za přirozené, přímočaré jedince, na které se může okolí spolehnout, chovají se čestně, takže se s nimi ví, na čem u nich ostatní jsou.


Díky asertivitě je jejich život šťastnější, nejsou agresivní ani pasivní.


Asertivita umožňuje jedincům vyjádřit všechny pocity, potřeby a jasně žádat po ostatních, aby je vzali na vědomí.
lidé a bubliny

6) Na druhou stranu asertivita vyžaduje,


aby lidé naslouchali ostatním a věnovali pozornost jejich potřebám.


Řídí se optimistickým pravidlem: „Co vidím, to dostanu“. Asertivní komunikaci by si měl člověk udržet vyvážený život.


Asertivita pomáhá člověku stát si za svým bez pocitu lítosti či vyčítání především v pracovním životě, v zaměstnání.


De facto v celém společenství by se tímto způsobem mělo komunikovat běžně a všude.

Categories: Vzdělání