V případě, že by se stala jakákoli ekologická nebo ekonomická katastrofa – musíme pro přežití nás a naší rodiny zajistit několik základních věcí. Předpokládejme zde pouze umírněný scénář bez nutnosti bojů v ulicích.
písčitá cesta
1.    Voda
Hned tři body tohoto seznamu budou pokryty, vlastníte-li pozemek s vodou. Máte tedy buďto studnu, rybník nebo jim protéká potok jako je tomu často například u horských chat. Jednak vodu potřebujete na pití, ale také na zalévání, pokud se rozhodnete pro pěstování potravy a chování zvířat. Je více než vhodné si vytvořit zásoby v podobě vody balené – počítejte tak 4 litry na osobu na den. Nejkritičtější jsou první 3 dny krize, ale lepší je připravit se na 2 týdny. Můžete si také vodu napustit do vlastních barelů a uskladnit, pokud ale není nijak ošetřená, měla by se co půl roku vyměnit.
2.    Jídlo
Pokud k tomu máme prostor a podmínky, můžeme se rozhodnout pro pěstování plodin pro vlastní obživu a k tomu chovat například králíka nebo pár slepic, kteří nám pomohou se zeleným odpadem. K tomu se ale potřebujeme umět vypořádat s případnými nemoci a parazity, a proto je dobré s tím začít ihned. Se zahradničením souvisí i včelaření, semenaření a zlepšování kvality půdy pro vyšší výnosy. Alternativně je také možné si nadělat nějaké zásoby předem, zejména co se týká zrní a luštěnin, které můžeme průběžně spotřebovávat.
3.    Přístřešek
Pokud jsme v pronájmu a dojde ke ztrátě zaměstnání a nemožnosti dále platit, chtělo by to se domluvit s někým blízkým, zda by nám přístřešek nad hlavou na nějakou kritickou dobu poskytl. Na oplátku jim můžeme nabídnou naše služby a pomoc.
plynové masky
4.    Ochrana sebe a blízkých
I rabování je ve chvílích nouze možné. Je proto nutné své zásoby dobře zabezpečit zámkem, případně i hlídat. Někteří lidé se pro tyto případy vybavují zbrojními průkazy a nějakými povolenými zbraněmi. Při ochraně pomůže i vycvičený pes. Toho je ale možné otrávit, takže by neměl být jedinou obranou.
5.    Energie
S největší pravděpodobností můžeme očekávat výpadek elektrického proudu. Připravit se můžeme tak, že budeme již nyní používat mechanické spotřebiče, které elektřinu nepotřebují nebo si zajistit zásobu baterek.

Categories: Ekonomika