Budeme se soustředit hlavně na společnost s ručeným omezeným, protože ta je nejpraktičtější a nejčastější. Ta je se svým začátečním minimálním vkladem 1 koruna snad nejlepší volbou pro všechny, kteří právě začínají na své, snad, úspěšné dráze fantastického podnikatele.
 životní prostředí

1)      Napíšeme to na toaleťák?

Nejdříve je tedy nutné sepsat společenskou smlouvu, kde bude určena vaše firma blíže. Pokud budete chytří a zajistíte si naprosté minimum, které je u společenské smlouvy vyžadováno, vyhnete se drahým poplatkům u notáře. Tak si určitě otevřete i zákon, ať si na to pamatujete! Ve společenské smlouvě je třeba zejména mít uveden název, sídlo, předmět činnosti (dobré je mít živnostenský list), jaký má právnická osoba statutární orgán a jak se vytváří a kdo jsou jeho členové. To je vše. Samozřejmě, vyžaduje se písemná forma, ale určitě to na ten toaletní papír napsat zkuste, aspoň bude na úřadě sranda.
 

2)      Uzavření společenské smlouvy

Nejen sepsat, ale i podepsat je ji třeba! A jak se říká, pacta sunt servanda, dámy a pánové. Takže běda, jak se k něčemu zavážete a nemáte ani tucha. Samozřejmě si smlouvu přečtěte a nepodepisujte hned první věc, co vám přistane pod ruku.
 

3)      Splácení vkladů

Pokud si určíte výši vkladu ve společenské smlouvě a kdo dá kolik k dílu, je třeba to také plnit. Ustanoví se pan pokladník, který založí speciální účet u banky a tam je třeba to poslat, minimálně tedy 30 % ážio vašeho vkladu – vkládat můžete i nepeněžité věci, jako třeba krávu nebo domeček po babičce, ale to si pak třeba ověřit u znalce, jestli to vůbec má tu cenu! Možná tedy s tou babičkou…
 

4)      Získání podnikatelského oprávnění

Jak už jsem avizoval v bodu 1), je dobré mít ten živnostenský list, pokud si tedy chceme podnikat v něčem. Pokud ovšem zakládáte právní kancelář, tak si hlavně přečtěte zákon o advokacii a zkuste předtím vystudovat těch 5 let, možná to pomůže.
 nálepka na čele

5)      Návrh na zápis

Co není psáno, to není dáno. Tím se už náš zákoník na rozdíl od toho komunistického neřídí, ale stále je nutné uvést společnost do rejstříku, ať na ni každý vidí! Pěkně kontrola státu i veřejnosti a běda, jak tam něco zapomenete. Podání návrhu směřujte k rejstříkovému soudu. Do katastru zatím nic.

Categories: