15. února
Tento den je konečný termín pro podpis prohlášení daňového poplatníka na rok 2018 a zároveň poslední termín pro žádost o roční zúčtování uplynulého období roku 2017. Do 15. února musí daňový poplatník předložit veškeré podklady, aby bylo možno provést roční zúčtování zaměstnavatelem. Ten, kdo to nezvládne stihnout, daňové přiznání podává sám a vyžádá si k tomu potvrzení o příjmu.
3. dubna
Tento den je poslední termín pro podávání řádného přiznání daně z příjmů fyzických osob. Zároveň je to také poslední termín k jeho uhrazení. Jestliže daňové přiznání vypracuje a předloží daňový poradce, daňový poplatník musí rovněž doručit finančnímu únoru do 3. dubna plnou moc.
výpočet pojištění
9. dubna
Podnikatelé (OSVČ), kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, do 9. dubna předkládají zdravotním pojišťovnám doklad o svých výdajích a příjmech.
30. dubna
Tento termín se týká daňových přiznání prostřednictvím daňových poradců. 30. duben je posledním dnem, kdy správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna vyžadují doklad o podání daňového přiznání. Opět se vše provádí skrze výše uvedenou plnou moc.
2. května
Do tohoto dne musí podat doklad o výdajích a příjmech zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení všichni OSVČ, kteří mají povinnost podávat daňová přiznání do 3. dubna. Zároveň musí do osmi kalendářních dnů ode dne odevzdání tohoto přehledu uhradit nedoplatek. Přeplatek pak vrací správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna do 30 dnů od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.
rozpočet a úspory
2. července
Poslední termín pro podání daňového přiznání z příjmů fyzických osob, jestliže jej vypracovává a bude předkládat daňový poradce.
31. července
U osob OSVČ, které nejsou povinné podávat daňová přiznání, je povinnost doložit přehled o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení vždy do konce července
1. srpna
Osoby OSVČ,které nejsou povinné podávat daňová přiznání a mají svého daňového poradce, musí přehled o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení tento poradce doručit skrze plnou moc nejpozději do prvního srpna.

Categories: Podnikání